Szkolne Centrum Profilaktyczno-Wychowawcze "Centrum" im. Zyty Jarzębowskiej

 
Powrót do Strony Głównej


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 - spotkania w auli
16.30 - 17.30 - spotkania z wychowawcami klas

 

L.p Data Tematyka Prowadzący
1 24.09.2019 Sprawy organizacyjne: Spotkanie z wychowawcami klas; informacje dotyczące organizacji pracy w nowym roku szkolnym; przedstawienie zaplanowanych zagadnień do omówienia w ramach pedagogizacji na kolejnych spotkaniach. Dyrektor SCP-W "Centrum" Damian Matysiak
2 05.11.2019 Co zrobić w sytuacji, kiedy nasze dziecko może mieć kontakt z substancjami psychoaktywnymi? Barbara Sędzińska
3 03.12.2019 Procedury postępowania wobec ucznia naruszającego przepisy prawa dotyczące nauczyciela, jako funkcjonariusza publicznego. Andrzej Pilarczyk
4 04.02.2020 Indywidualne konsultacje. podsumowanie pierwszego półrocza, wywiadówka
5 03.03.2020 Zaburzenia depresyjne w okresie adolescencji. Marta Telus
6 07.04.2020 Współpraca kuratora z podopiecznymi. Andrzej Pilarczyk
7 05.05.2020 W jaki sposób rozmawiać z dzieckiem w okresie dorastania? Izabela Bartkiewicz
8 02.06.2020 Indywidualne konsultacje z psychologiem, pedagogami oraz kuratorem zawodowym. podsumowanie pracy w roku szkolnym 2019/2020