Szkolne Centrum Profilaktyczno-Wychowawcze "Centrum"    im. Zyty Jarzębowskiej

Statut Szkoły "Centrum"
Dokument do pobrania
Statut Liceum Ogólnokształcącego "Centrum"

Dokument do pobrania
Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

Dokument do pobraniaSzczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Szkole "Centrum"

Dokument do pobrania
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Liceum Ogólnokształcącym "Centrum"

Dokument do pobrania

Powrót do Strony Głównej