Szkolne Centrum Profilaktyczno-Wychowawcze "Centrum" im. Zyty Jarzębowskiej

Powrót do Strony Głównej

 

 

 

 

 

 

Na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych korzystamy z monitorów interaktywnych Samsung zakupionych w ramach rządowego programu "Aktywna tablica", we współpracy z wydawnictwem Nowa Era.

W celu rozwijania kompetencji naszych nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) został powołany we wrześniu 2019 r. Nauczycielski Zespół Samokształceniowy w składzie:

- pani Joanna Dylewska

- pani Justyna Ławrenczuk

- pani Małgorzata Marat

- pani Edyta Michniewska

- pan Krzysztof Skałecki

E-koordynatorem działań w ramach programu "Aktywna tablica" jest pani Justyna Ławrenczuk.

Ponadto w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli wykorzystujących TIK w procesie nauczania współpracujemy z Zespołem Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi,

by dzielić się dobrymi praktykami i doświadczeniami, co pozwoli lepiej wykorzystać potencjał naszych szkół i zwiększyć efektywność pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

Konspekty lekcji przeprowadzonych przez naszych nauczycieli:

 

Język angielski - klasa V

Historia - klasa VII

Matematyka - klasa V

Lekcja otwarta - Historia - klasa VIII