Szkolne Centrum Profilaktyczno-Wychowawcze "Centrum" im. Zyty Jarzębowskiej

Szkolne Centrum Profilaktyczno - Wychowawcze
"Centrum"
im. Zyty Jarzębowskiej
ul. Gdańska 156
90 - 536 Łódź
tel. 042 636 91 02
e-mail: centrum.lodz@wp.pl
Powrót do Strony Głównej