Szkolne Centrum Profilaktyczno-Wychowawcze "Centrum" im. Zyty Jarzębowskiej

"Centrum" powstało dzięki pani Zycie. Była organizatorem tej placówki, zdobywała fundusze od różnych instytucji, nadzorowała remonty przystosowujące budynek. To ona zabiegała początkowo o obiekt, następnie o wyposażenie, dosłownie walczyła o wszystko dla dzieci, Jej dzieci. W 1996 roku opracowała program autorski Szkolnego Centrum Profilaktyczno - Wychowawczego "Centrum" w Łodzi. Pracowała jako nauczyciel, wychowawca, kurator społeczny Sadu Rejonowego dla Nieletnich. Jednocześnie współpracowała z sędziami i kuratorami Sadu Rejonowego dla Nieletnich w Łodzi oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi w tworzeniu zasad naboru  młodzieży do "Centrum". Pracując zawodowo jako nauczyciel matematyki, prace na rzecz uruchomienia "Centrum" w latach 1995-97 wykonywała społecznie. Do tej szkoły przyjmowana jest młodzież "trudna", wymagająca pomocy psychologa i pedagoga. Pani Dyrektor była ich przyjacielem, powiernikiem. Zyta Jarzębowska zajmowała się również organizowaniem wypoczynku letniego dla młodzieży oraz pomocy socjalnej dla tych dzieci, które są w trudnej sytuacji rodzinnej. Całe swe życie poświęciła pracy pedagogicznej.

Zmarła po krótkiej, ciężkiej chorobie 20 grudnia 2002r. W pierwszą rocznicę śmierci Region Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność", jako organ założycielski szkoły, podjął uchwałę o nadaniu SCP-W "Centrum" imienia Zyty Jarzębowskiej.

Pani Dyrektor nie ma już wśród nas, ale idea, którą rozpoczęła jest kontynuowana i rozwijana do dziś.

Powrót do Strony Głównej

Zyta Jarzębowska

Pomysłodawczyni, autorka projektu, założycielka i pierwszy dyrektor SCP-W "Centrum".

Kobieta o wielkim i otwartym sercu. Urodziła się 03 stycznia 1945r., w rodzinie, w której patriotyzm, bezinteresowność i pomoc drugiemu człowiekowi były wpajane od najmłodszych lat.

Prezentacja