Szkolne Centrum Profilaktyczno-Wychowawcze "Centrum" im. Zyty Jarzębowskiej

Powrót do Strony Głównej
Sekretarz
Grzegorz Maciejak

 

Główny Księgowy
Arkadiusz Skomiał

 

Kierownik Wydziału Ekonomiczno-Administracyjnego i Gospodarczego
Agnieszka TomaszewskaRadca prawny
Ewa Kasprzyk