Szkolne Centrum Profilaktyczno-Wychowawcze "Centrum" im. Zyty Jarzębowskiej

Język polski Język angielski Język rosyjski Matematyka Historia Geografia
Aleksandra Leszko
Małgorzata Marat
Renata Wierucka
Joanna Dylewska
Katarzyna Sipińska
Monika Jurgas-Grudzińska
Stanisława Juszczak Justyna Ławrenczuk
Edyta Michniewska
Barbara Sędzińska
Krzysztof Skałecki
Damian Matysiak
Jerzy Ziółkowski
           
Biologia Chemia Fizyka Wiedza o społeczeństwie Informatyka Technika
Iwona Kowalska Małgorzata Romanowska Grażyna Simon Marcin Choiński
Damian Matysiak
Justyna Ławrenczuk
Grażyna Simon
Dariusz Przespolewski
           
Religia Muzyka/plastyka Wychowanie fizyczne Edukacja dla bezpieczeństwa Podstawy przedsiębiorczości Wiedza o kulturze
Mirosław Ciepłucha Paulina Wojtyniak Izabela Król
Filip Sokołowski
Monika Michalak
Dariusz Przespolewski
Marcin Choiński Marcin Choiński Małgorzata Marat
           
Technologia i konfekcjonowanie odzieży Modelowanie i kompozycja / materiałoznawstwo odzieżowe Doradztwo zawodowe Wychowanie do życia w rodzinie Biblioteka  
Maria Strąk Ewa Tomaszewska Jerzy Ziółkowski Andrzej Pilarczyk Renata Rogut
Renata Wierucka
 
           
Dyrektor
Damian Matysiak


Kierownik do spraw dydaktyczno - wychowawczych
Monika Jurgas-Grudzińska

 

Kierownik Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii,
Psycholog
Marta Telus

 

Pedagog
Izabela Bartkiewicz
Barbara Sędzińska

Nauczyciele
Powrót do Strony Głównej