Szkolne Centrum Profilaktyczno-Wychowawcze "Centrum" im. Zyty Jarzębowskiej

Samorząd Uczniowski

przewodnicząca
- Oliwia Edelwajn

I zastępca - Marcin Mikołajewski

II zastępca - Mateusz Zaręba

Członkowie Samorządu:

Marlena Szczepańska

Krystian Tutka

Adam Bukszyński

Opiekunowie Samorządu:

p. Renata Rogut

p. Marcin Choiński
Powrót do Strony Głównej